Music (30%)

Lượt xem : 489 | Ngày đăng : 19/06/2018
Giá : Liên hệ

Sản Phẩm : Bộ Trẻ em Music

Sản phẩm

Kích thước

Gía bán

Ghi chú

Vỏ chăn

160*200

      710.000

 

180*200

      810.000

 

200*220

      975.000

giường đôi

Chăn hè

180*220

   1,270.000

 giường đôi 

Ga phủ

120*190

   1,180.000

 

150*190

   1,315.000

 

160*200

   1,450.000

giường đôi

180*200

   1,480.000

giường đôi

Ga chun chần

120*190

      710.000

 

150*190

      795.000

 

160*200

      875.000

giường đôi

180*200

      890.000

giường đôi

Ga chun

120*190

      415.000

 

150*190

      475.000

 

160*200

      495.000

giường đôi

180*200

      565.000

giường đôi

Vỏ gối

35*50

      120.000

Gối trẻ em

45*45

       95.000

Gối tựa

45*65

      160.000

giường đôi

Vỏ gối ôm

60*80

      135.000

giường đôi

80*100

      175.000

giường đôi

Bộ (1 ga phủ +1 vỏ chăn + 2 vỏ gối)

150*190

   2,610.000

 

160*200

   2,745.000

giường đôi

180*200

   2,775.000

giường đôi