Skate (30%)

Lượt xem : 457 | Ngày đăng : 14/06/2018
Giá : Liên hệ

Sản phẩm : Bộ Everon Skate

Bảng giá :

Sản phẩm

Kích thước

Gía bán

Ghi chú

Vỏ chăn

160*200

      685.000

 

180*200

      760.000

 

200*220

      935.000

giường đôi

Chăn hè

180*220

   1,120.000

 giường đôi 

Ga phủ

120*190

   1,035.000

 

150*190

   1,155.000

 

160*200

   1,260.000

giường đôi

180*200

   1,340.000

giường đôi

Ga chun chần

120*190

      635.000

 

150*190

      715.000

 

160*200

      785.000

giường đôi

180*200

      855.000

giường đôi

Ga chun

120*190

      375.000

 

150*190

      430.000

 

160*200

      445.000

giường đôi

180*200

      510.000

giường đôi

Vỏ gối

35*50

      110.000

Gối trẻ em

45*45

       90.000

Gối tựa

45*65

      150.000

giường đôi

Vỏ gối ôm

60*80

      130.000

giường đôi

80*100

      160.000

giường đôi

Bộ (1 ga phủ +1 vỏ chăn + 2 vỏ gối)

150*190

   2,390.000

 

160*200

   2,495.000

giường đôi

180*200

   2,575.000

giường đôi